Beta-tjeneste
Kl. 14:22 ~ 18. jul 2018 ~ UKE 29
VG Nett
Dagbladet
Facebook
Gmail
Windowl Live Mail - Hotmail
YR
Finn.no
Wikipedia

Shell satser på Vestbase

Av | 12 juni, 2013 3:57 | 0 kommentarer
Foto: Valderhaug Foto

A/S Norske Shell (Shell) har inngått en ny kontrakt med Vestbase AS om leie og bebyggelse av rundt 25000 kvm uteareal på Vestbase. Kontrakten har en langsiktighet på 25 år og er verdt flere hundre millioner kroner.

Det omfattende arealet er ment å dekke Shell sine nåværende behov for arealer til nye bygg, samt nødvendige arealer for fremtidig ekspansjon og forventet aktivitetsnivå fremover. Kontrakten innebærer bygging av rundt 7000 kvm med nye verksted-/lagerhaller, samt tilhørende infrastruktur og utearealer for vedlikehold, reparasjon, lagring og håndtering av selskapets materiell og utstyr. Byggingen vil starte allerede høsten 2013 og samtlige bygg i denne fasen planlegges ferdigstilt innen utgangen av første kvartal 2015.

En viktig kontrakt for Vestbase
Ifølge administrerende direktør i Vestbase, Alf Dahl, vil denne kontrakten styrke Vestbase sin posisjon som logistikk- og servicesenter for offshoreaktiviteten i Norskehavet, spesielt innenfor subsea drift, vedlikehold og prosjektrettet aktivitet. -Dette er en meget betydelig kontrakt for Vestbase, både økonomisk og strategisk. Kontraktens langsiktighet, omfang og ikke minst potensial for et økende tjenesteomfang er meget interessant, sier Dahl.

Langsiktige vekstambisjoner
Shell er godt fornøyd med å ha sikret seg strategiske arealer på Vestbase til nåværende aktivitet og fremtidig ekspansjon og ser store fordeler og synergier med Statoils Åsgard Gasskompresjonsprosjekt og egne kommende aktiviteter på Ormen Lange.

-Shell sin langsiktige og omfattende leiekontrakt for bygg og arealer med Vestbase bekrefter også at Shell har langsiktige vekstambisjoner i denne regionen. En slik langsiktig kontrakt vil gi betydelige ringvirkninger for lokale og regionale leverandører som følge av vekst i de tilhørende operasjonelle aktiviteter og tjenester, sier driftsdirektør i Shell, Gunnar Ervik.

annonse:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

For annonsering og pris, kontakt tomrichard@maritimstartside.no. Maritim Startside er ikke ansvarlig for innhold i eksterne linker. Maritim Startside © 2017, org nr: 818112602 reg. i Brønnøysundregistrene.