Beta-tjeneste
Kl. 11:41 ~ 17. okt 2018 ~ UKE 42
VG Nett
Dagbladet
Facebook
Gmail
Windowl Live Mail - Hotmail
YR
Finn.no
Wikipedia

Økonomi 12.11.2013

Av | 12 november, 2013 2:49 | 0 kommentarer

Farstad Shipping ASA – Rapport 3. kvartal 2013 og 30.09.2013

Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 1 073,5 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 283,2 mill. Resultatet etter skatt ble NOK 127,2 mill.

Driftsinntektene pr. 30.09.13 ble NOK 2 984,9 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 661,9 mill. Resultat etter skatt ble NOK 213,4 mill. Les rapporten her.

Sølvtrans i sluttforhandlinger om ny flåtefinansiering hos DnB og Nordea.

Styret i Sølvtrans har besluttet å gå i sluttforhandlinger med DnB og Nordea vedrørende mottatt tilbud om ny bank finansiering av Sølvtrans flåten. Det mottatte finansieringstilbudet gir Sølvtrans anledning til å ytterligere styrke og befeste sin stilling som ett av de ledende brønnbåtselskap i verden.

Tilbudet om ny flåtefinansiering innebærer refinansiering og opplåning av Sølvtrans sin eksisterende flåte, garantier, byggelån- og langtidsfinansiering av skip under bygging, samt innvilget finansiering til ytterligere to nye brønnbåter dersom selskapet skulle bestemme seg for å kontrahere disse. All langtidsfinansiering er basert på banklån ihht ordinære markedsmessige betingelser.

Forutsatt enighet med bankene, er det antatt at endelig låneavtale vil være på plass innen utgangen av 2013.

Sølvtrans – god drift og solid resultat også i 3. kvartal 2013.

Sølvtrans oppnådde et resultat før skatt på 23,9 millioner kroner i tredje kvartal, en økning på 8,6 millioner fra tredje kvartal i fjor.

Driftsinntektene endte på 67,6 millioner kroner, ned fra 70,1 millioner i samme kvartal i fjor. Denne nedgangen skyldes primært at selskapet i kvartalet har hatt ett fartøy mindre enn i fjor. Beskjeftigelsen på flåten er økt fra 95% i fjor, til 98% i dette kvartalet.

Sølvtrans fortsetter å ha sterkt fokus på kostnader og effektiv drift, og har driftskostnader på 33,4 millioner kroner dette kvartalet. Dette er en reduksjon på 2,1 millioner sammenlignet med 3. kvartal i fjor. Driftsresultatet for 3. kvartal ble på 25,6 millioner kroner, en økning på 4% fra 3. kvartal 2012.
Hittil i 2013 har Sølvtrans oppnådd et resultat før skatt på 80,1 millioner kroner, noe som er en forbedring på 48 millioner sammenlignet med resultatet per samme tidspunkt i fjor.

Sølvtrans tok i midten av oktober leveranse av det første av to nye fartøy fra Spania. Ronja Polaris gikk rett etter ankomst Norge inn på langtidskontrakt med Marine Harvest. Leveranse av det andre skipet er avtalt til 3. kvartal 2014.

– Vi har nå levert solid drift og gode resultat hvert kvartal siden begynnelsen av 2011. Dette viser tydelig at vårt sterke fokus på operasjon og drift gir resultat både på kort og lang sikt, sier administrerende direktør Roger Halsebakk i Sølvtrans. – Vi er også veldig godt fornøyd med at vi kun etter noen få ukers drift kan konstatere at Ronja Polaris er en meget god og effektiv brønnbåt, fortsetter Halsebakk.

Les rapporten her.

Norway Royal Salmon ASA: Q3 13 – Sterkt kvartalsresultat fra NRS

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag nok et sterkt kvartalsresultat. Operasjonell EBIT for tredje kvartal ble MNOK 48,4, mot MNOK 2,2 i samme kvartal i 2012. Hittil i år har NRS oppnådd en operasjonell EBIT på MNOK 164,6, mot MNOK 21,9 i samme periode i fjor. NRS opplever fortsatt et sterkt laksemarked drevet av god etterspørsel.

Driftsinntektene var MNOK 549 i tredje kvartal 2013 sammenlignet med MNOK 412 i samme kvartal i 2012. Høyere priser er årsaken til både resultat- og omsetningsøkningen. EBIT pr. kg fra oppdrett for tredje kvartal 2013 ble NOK 11,91, mot NOK -0,36 for samme kvartal i fjor. EBIT pr. kg fra salg ble tilsvarende NOK 1,12 i kvartalet, mot NOK 1,81 i samme kvartal i fjor. Realisert pris på fastpriskontraktene var lavere enn markedsprisen og har redusert operasjonell EBIT pr. kg med NOK 1,38. Dette gir et netto bidrag fra salg på NOK -0,27 pr. kg. Resultat før skatt ble MNOK 96 i tredje kvartal 2013, som er en økning på MNOK 74 fra samme kvartal i fjor.

Operasjonell kontantstrøm i kvartalet ble MNOK 46,2, mot MNOK -42,2 i samme kvartal i 2012. Den positive operasjonelle kontantstrømmen har bidratt til at konsernets netto rentebærende gjeld er redusert med MNOK 34 til MNOK 444 ved utgangen av tredje kvartal 2013. Egenkapitalen er i kvartalet økt med MNOK 27 til MNOK 757, som gir en EK-andel på 39,5 %.

Region Nord
Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i tredje kvartal 2013 på MNOK 51,2 mot MNOK 2,7 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt fra oppdrett ble NOK 12,31 i tredje kvartal 2013 mot NOK -0,68 i tilsvarende kvartal i fjor. Produksjonskostnaden har forbedret seg fra andre kvartal 2013.

Region Sør
Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i tredje kvartal 2013 på MNOK 2,0 mot MNOK 3,5 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt fra oppdrett ble NOK 6,60 i tredje kvartal 2013 mot NOK 0,07 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppnådd salgspris ble lav som følge av at fisken ble slaktet i september, som var den perioden i kvartalet med lavest pris. Produksjonskostnaden har forbedret seg fra andre kvartal 2013, men er ikke på et tilfredsstillende nivå. Høyere fôrfaktorer på slaktet fisk bidrar til å dra kostnadene i feil retning.

NRS slaktet et volum på 4.574 tonn sløyd vekt i kvartalet som er en økning på 8 % fra samme periode forrige år. Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med 4.254 tonn i Region Nord og 320 tonn i Region Sør.

Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 13.341 tonn oppdrettsfisk. Dette er 1 % lavere enn samme kvartal i 2012, samtidig som den totale eksporten av laks fra Norge ble 3 % lavere. NRS har derfor økt sin markedsandel i kvartalet. Salgsvirksomheten oppnådde en operasjonell EBIT på MNOK 5,1 før tap på fastpriskontrakter på MNOK 6,3 i kvartalet.

Estimert slaktekvantum for 2013 er redusert fra 30.000 tonn til 27.000. Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet tilnærmet full utnyttelse av MTB. Dette gir et godt grunnlag for god utnyttelse av produksjonskapasiteten og økt slaktekvantum fremover. Estimert slaktekvantum for 2014 er 30.000 tonn, som vil være en økning på 11 % fra 2013.

Markedssituasjonen fremover oppleves som positiv ettersom lakseprisene har steget betydelig fra tredje kvartal i fjor selv om det globale tilbudet er på samme nivå som i fjor. Slaktevolumene fra Norge i fjerde kvartal 2013 forventes å ligge rett i overkant av fjorårsvolumene noe som også gjenspeiler volumene globalt. Samtidig kommer det signaler om at tilbudsveksten fra Chile vil avta inn i 2014, mens det forventes noe vekst fra Norge. Globalt sett er det ventet en marginal vekst i 2014, noe som har hatt en positiv effekt på prisforventningen for 2014.

Les rapporten her.

annonse:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

For annonsering og pris, kontakt tomrichard@maritimstartside.no. Maritim Startside er ikke ansvarlig for innhold i eksterne linker. Maritim Startside © 2018, org nr: 818112602 reg. i Brønnøysundregistrene.