Beta-tjeneste
Kl. 04:15 ~ 17. jul 2018 ~ UKE 29
VG Nett
Dagbladet
Facebook
Gmail
Windowl Live Mail - Hotmail
YR
Finn.no
Wikipedia

MARIN TEKNIKK MED NY DESIGN KONTRAKT I USA.

Av | 22 oktober, 2013 1:02 | 0 kommentarer
MT6022

Skips Design kontrakt til USA reder og verft for bygging av nytt «Sub Sea Support- & Construction» – skip.

Marin Teknikk har inngått kontrakt om leveranse av design- og engineering til ett «Subsea Support and construction» skip pluss opsjon for ett skip til, for Oceaneering International Inc i Houston, Texas. Skipet skal bygges ved skipsverftet BAE Systems, Mobile, Alabama, og er en videreutvikling av ett design fra Marin Teknikk med benevnelse MT6022.

Dette designet er tilpasset reders krav og er en videreføring av erfaringene vi har fra en serie med MT6022 design som det er blitt bygget flere av til både norske og utenlandske redere de siste 7 åra. Det nye skipet har en lengde på 107.6m og en bredde på 22m. Den er utrustet med en 250T kran, modul håndteringstårn samt 2 ROV’er (ubemanna ubåter). Alt utstyr skal kunne operere ned til 4000m havdyp, noe som er 1000m mer enn det som har vært vanlig for slike skips typer. Innredningen er for 110 personer og designet er i henhold til de siste regler både når det gjelder stabilitet, sikkerhet og utslipp av forurensing til det ytre miljø. Nevner spesielt SPS koden /regelverket som blant annet har med de siste krava for skadestabilitet. Med dette regelverket på plass kan skipet arbeide i alle områder i verden der det i dag drives leiting eller utvinning av olje og gas.

Den nye kontrakten er ett resultat av ett målbevisst arbeid mot markedet i USA over flere år. Rederiet har sett att våre skips design har markert seg positivt både i Mexico Gulfen og andre havområder hvor Oceanering også opererer skip. Det har vært ett meget interessant arbeid der vi har fått innsyn i måten de tenker på i sin drift av slik tonnasje. Mye har vi til felles men på enkelte områder kan vi lære av hverandre og dette har vært en interessant og utfordrende erfaring å ta med seg i den prosessen vi lagt bak oss med rederiet. Skipet er ment å skulle operere i USA delen av den Meksikanske Gulf og må derfor bygges i USA.

Vi er særdeles glade for å kunne signere denne kontrakten. Det er den andre for Marin Teknikk i USA. Den første er ett noe mindre skip til Otto Candies LLC. Vi er godt fornøyd med å kunne «dra denne kontrakten i havn», i ett marked som det har historisk vært vanskelig for andre enn nasjonale aktører å operere i. Dette er en bekreftelse på att Marin Teknikk sine skipsdesign er bland de ledende i verden. I anbudsfasen har vi vært i konkurranse med både norske og utenlandske skipsdesignere.

Marin Teknikk har bygd opp ett godt renommé rundt sine design ute i verden. Flere norske utstyrsleverandører er inne med utstyrs leveranser til prosjektet.

annonse:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

For annonsering og pris, kontakt tomrichard@maritimstartside.no. Maritim Startside er ikke ansvarlig for innhold i eksterne linker. Maritim Startside © 2017, org nr: 818112602 reg. i Brønnøysundregistrene.