Beta-tjeneste
Kl. 05:26 ~ 25. jun 2019 ~ UKE 26
VG Nett
Dagbladet
Facebook
Gmail
Windowl Live Mail - Hotmail
YR
Finn.no
Wikipedia

Likelydende brev vedrørende tilgjengelig beredskapsutstyr for kapsling (capping) av brønner ved en eventuell utblåsning.

Av | 17 april, 2013 12:53 | 0 kommentarer

Petroleumstilsynet 20.03.2013.

I et likelydende brev til næringen gir Ptil informasjon om behovet for å innføre et spesifikt krav om at det før borestart skal være inngått en avtale om tilgjengelighet av utstyr for kapsling av brønnen ved tap av brønnkontroll.

Utblåsningen fra Macondofeltet viste at det på det tidspunktet ikke eksisterte tilgjengelig utstyr for å kunne stoppe og samle opp en ukontrollert utstrømning av hydrokarboner ved sjøbunnen. Under arbeidet med å få kontroll over brønnen ble det utviklet en metode og utstyr for å kapsle brønnen ved utstrømningspunktet. Det ble videre utviklet utstyr for å samle opp utslippet direkte fra den strømmende brønnen. Dette utstyret har i ettertid blitt videreutviklet blant annet etter krav fra amerikanske myndigheter og flere versjoner er nå kommersialisert og gjort tilgjengelig også i Nordsjøområdet. I aktivitetsforskriften er det i dag krav om at den ansvarlige, ved tap av brønnkontroll skal kunne gjenvinne brønnkontrollen, jf. § 86.

Som en konsekvens av erfaringene fra blant annet Macondo-hendelsen, og av at det nå er utviklet utstyr som nevnt, ser Petroleumstilsynet for sitt virkeområde behov for å innføre et spesifikt krav om at det før borestart skal være inngått en avtale om tilgjengelighet av utstyr for kapsling av brønnen ved tap av brønnkontroll. Et slikt krav vil bli foreslått innført ved førstkommende revisjon av regelverket. Det må også sikres tilgang på nødvendig kompetanse til å operere utstyret, jf. aktivitetsforskriften § 21.

Vi er kjent med at flere operatørselskaper allerede har inngått avtale om tilgjengelighet av utstyr for kapsling.

På bakgrunn av de nevnte erfaringene, ser vi imidlertid behov for å forsikre oss om at slike avtaler foreligger allerede fra nå av, for alle som skal gjennomføre boring mv. av havbunnsbrønner på norsk sokkel. Av hensyn til forutsigbarhet for næringen, orienterer vi med dette om at vi fra nå av vil sette som vilkår for samtykke til aktiviteter som innebærer boring, komplettering eller intervensjon av havbunnsbrønner, at det før borestart er inngåttavtale om tilgang på nødvendig utstyr og kompetanse for å kunne stoppe en utblåsning fra en havbunnsbrønn med utstyr for kapsling. Jamfør petroleumsloven § 10-18. For å effektivisere saksbehandlingen, bør derfor relevante søknader om samtykke inneholde opplysninger som viser om slik avtale foreligger.

Likelydende brev – beredskapsutstyr for kapsling

Journal 2013/406

annonse:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

For annonsering og pris, kontakt tomrichard@maritimstartside.no. Maritim Startside er ikke ansvarlig for innhold i eksterne linker. Maritim Startside © 2018, org nr: 818112602 reg. i Brønnøysundregistrene.