Beta-tjeneste
Kl. 13:32 ~ 20. mai 2018 ~ UKE 20
VG Nett
Dagbladet
Facebook
Gmail
Windowl Live Mail - Hotmail
YR
Finn.no
Wikipedia

Kraftig nedgang i dyreplankton i Norskehavet

Av | 18 februar, 2013 1:53 | 0 kommentarer

Trondheim (NTB): Overvåkingsgruppen for Norskehavet har registrert en kraftig nedgang i dyreplankton. Det kan på sikt få negative konsekvenser for fiskebestandene.

Overvåkingsgruppen har nå lagt fram sin statusrapport for Norskehavet. Den konstaterer at Norskehavet er et svært produktivt område. Men de siste års målinger viser samtidig en kraftig nedgang i mengden dyreplankton, spesielt raudåte.

Planktonproduksjonen er fødegrunnlaget for både fisk, sjøpattedyr og sjøfugl. Det er derfor grunn til å følge ekstra godt med på utviklingen framover, skriver overvåkingsgruppen.

Mengden dyreplankton var våren 2011 halvert i forhold til middelverdien 1997-2011. De store bestandene av sild, makrell og kolmule spiser store mengder dyreplankton. Fortsatt lav planktonproduksjon kan ha negative konsekvenser for fiskebestandene.

Statusrapporten viser også at sjøtemperatur og saltholdighet har vært stigende de siste tiårene. Siden 1978 har sjøtemperaturen økt med 1 grad, mens saltholdigheten har økt med 0,1 promille. Særlig det siste tiåret har atlanterhavsvannet vært bemerkelsesverdig varmt og salt, ifølge statusrapporten.

Overvåkingsgruppen for Barentshavet og Norskehavet er opprettet som en del av arbeidet med oppfølging av forvaltningsplanene for disse havområdene. Arbeidet ledes av Havforskningsinstituttet. (©NTB)

annonse:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

For annonsering og pris, kontakt tomrichard@maritimstartside.no. Maritim Startside er ikke ansvarlig for innhold i eksterne linker. Maritim Startside © 2017, org nr: 818112602 reg. i Brønnøysundregistrene.