Beta-tjeneste
Kl. 03:04 ~ 17. okt 2018 ~ UKE 42
VG Nett
Dagbladet
Facebook
Gmail
Windowl Live Mail - Hotmail
YR
Finn.no
Wikipedia

HAVFISK ASA selger fartøy og kvote

Av | 4 juli, 2013 12:00 | 0 kommentarer

Ålesund 3.Juli 2013: HAVFISK ASA har inngått intensjonsavtale om salg av fartøyet «Jergul» med tilhørende kvote for fiske av torsk, hyse og sei.

Havfisk har i dag inngått en intensjonsavtale med en nord-norsk kjøper om salg av fartøyet «Jergul» med kvote for fiske av torsk, hyse og sei, en såkalt torsketråltilatelse. «Jergul» er 41 år gammel og det eldste fartøyet i rederiet. Salget inkluderer 0,35 kvoteenheter for torsk og hyse samt 0,58 kvoteenheter sei nord for 62 breddegrad og 1,0 kvoteenhet sei sør for 62 breddegrad.

Avtalt kjøpesum for fartøy og kvote er 33 millioner kroner, hvorav fartøyet er verdsatt til en million kroner. Salget er planlagt gjennomført med virkning fra 1/1-2014 og forutsetter norske myndigheters godkjennelse.

Salget er et ledd i den pågående prosessen med å fornye flåten i Havfisk. Havfisk har før salget 29,61 kvoteenheter for torsk og hyse og 31,91 kvoteenheter for sei. Salget priser en kvoteenhet til om lag 90 millioner kroner og viser demed de underliggende verdiene i selskapet, uttaler konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

Havfisk hadde per 3. juli en børsverdi på 458 millioner kroner. Dette utgjør om lag 50 prosent av bokført egenkapital. Hver kvoteenhet er bokført til omlag 35 millioner kroner per stykk.

Havfisk er Norges største fiskeriselskap med 11 trålere. Selskapet har kontrahert tre nye trålere til erstatning for eldre fartøy, deriblant «Jergul». To andre fartøy ble solgt i 2012. Det første av de tre nye fartøyene, «Gadus Poseidon» kommer i drift i 3. kvartal 2013 og vil gi selskapet økt fangstkapasitet.

Den samlede norske kvoten for fiske etter torsk er på et rekordhøyt nivå i 2013. De årlige kvoterådene fra ICES – International Council for the Exploration of the Sea, tilsier at torskekvoten også i 2014 vil være på et tilsvarende høyt nivå. Havfisk ASA har om lag 11 prosent av den samlede norske torskekvoten.

annonse:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

For annonsering og pris, kontakt tomrichard@maritimstartside.no. Maritim Startside er ikke ansvarlig for innhold i eksterne linker. Maritim Startside © 2018, org nr: 818112602 reg. i Brønnøysundregistrene.