Beta-tjeneste
Kl. 11:39 ~ 25. sep 2018 ~ UKE 39
VG Nett
Dagbladet
Facebook
Gmail
Windowl Live Mail - Hotmail
YR
Finn.no
Wikipedia

Første oljeavtale utenlands inngått med Island

Av | 4 januar, 2013 3:46 | 0 kommentarer

Oslo (NTB-Anna Nesje): Statsselskapet Petoro skal lete etter olje på islandsk del av sokkelen ved Jan Mayen. Dette er første gang den norske stat deltar i leting utenlands.

Det heleide datterselskapet Petoro Iceland signerte fredag avtalen med islandske myndigheter om deltakelse i 2. konsesjonsrunde. Runden ble utlyst 3. oktober i fjor, etter at første runde endte med kun to søkere som senere begge trakk seg. Det er knyttet stor usikkerhet til prosjektet, men olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) har tro på at det skjuler seg store verdier under havbunnen.

– Norsk deltakelse i de to utvinningstillatelsene gir mulighet til å være med på utforskning av et spennende område som kan inneholde store verdier, sier han.

– Kan ta tid 

Borten Moe og Petoros administrerende direktør Kjell Pedersen var til stede ved signeringen, sammen med islandske partnere og myndigheter.

Islands nærings- og energidepartement har kunngjort at det islandske energidirektoratet gir lisenser til selskapene Faroe Petroleum Norge og Iceland Petroleum, samt Valiant Petroleum og Kolvetni. De to lisensene, som Petoro nå altså har gått inn i, gjelder leting etter og utvinning av olje og gass i området Dreki (Drage på norsk) på den islandske delen av Jan Mayen-ryggen.

Direktør Jan Rosnes i Petoros avdeling Gass og nye utbygginger sier neste steg er å bli enig med partnerne om et budsjett som er i tråd med forpliktelsen i avtalen. Han regner med at hovedaktiviteten de neste årene vil dreie seg om seismikk og analyse og er forberedt på at det kan ta tid før en leteboring kan ta til.

Norsk side

Norges mulighet til å delta i islandsk oljeleting er forankret i en avtale som ble inngått mellom de to landene i 1981. Avtalen gir Norge adgang til å delta med en andel på 25 prosent dersom Island starter petroleumsvirksomhet innenfor et definert grenseområde på sin del av kontinentalsokkelen mellom Island og Jan Mayen.

I statsråd 30. november i fjor ble det bestemt at Norge, med forbehold om tilslutning fra Stortinget, skal benytte seg av retten til å delta i den islandske oljeletingen. 16. januar går høringsfristen ut for en utredning om mulige konsekvenser ved oljeboring på norsk side av Jan Mayen.

– Jeg legger opp til at Stortinget kan ta stilling til spørsmålet om åpning før sommeren, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.
Islandsk motstand

Norsk havforskningsinstitutt har stilt seg positiv til boring i dette området, mens Natur og Ungdom er skeptiske, ifølge Ny Tid.

– Gjennom det siste året har vi sett gang på gang at oljeindustrien ikke er klar for arktiske forhold. Det er verken trygt for mennesker eller miljø, sier leder i miljøorganisasjonen, Silje Lundberg.

Fra islandsk hold er det også kommet kritiske røster. Medlem av utenrikskomiteen i Alltinget Birgitta Jonsdottir mener oljeleting er svært betenkelig i så sårbare områder. Hun ber folk være skeptiske. Hun sier til Ny Tid at miljøkomiteen på Alltinget ikke er blitt informert om avtalen.

– Det har ikke vært noen debatt om oljeboring i havområdet utenfor Jan Mayen, og vi har ikke fått noen vesentlig informasjon om omfanget av planene, sier hun.

annonse:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

For annonsering og pris, kontakt tomrichard@maritimstartside.no. Maritim Startside er ikke ansvarlig for innhold i eksterne linker. Maritim Startside © 2018, org nr: 818112602 reg. i Brønnøysundregistrene.