Beta-tjeneste
Kl. 14:19 ~ 18. jul 2018 ~ UKE 29
VG Nett
Dagbladet
Facebook
Gmail
Windowl Live Mail - Hotmail
YR
Finn.no
Wikipedia

Beregning av sjømannspensjon.

Av | 30 august, 2013 6:29 | 1 kommentar

Hvordan beregnes sjømannspensjonen?
Sjømannspensjonen beregnes på grunnlag av opptjente fartsmåneder (maks. 360) og etter forskjellige satser for overordnet/underordnet før og etter 1.5.93. Pensjonssatsene er fastsatt i forhold til folketrygdens grunnbeløp (G).

Fra 01.05.2011 reguleres sjømannspensjon under utbetaling med lønnsveksten og skal deretter fratrekkes 0,75 prosent. Dette er i tråd med de nye regulerignsebstemmelsene fra 01.01.2011.

Hva utgjør maksimal pensjon?
Maksimal pensjon med tillegg, det vil si 360 måneder som overordnet utgjør kr 295 845 pr. år (med 14 % pensjonstillegg) dersom du er født i 1951.

Regn ut din pensjon ved å anvende pensjonskalkulatoren, som du finner her.

NB: Kalkulatoren tar ikke hensyn til pensjon fra andre offentlige pensjonsordninger. Vi ber deg lese veiledningen for kalkulatoren før du beregner din pensjon/tilbakebetalingsbeløpet.

All informasjon er hentet fra «Pensjonstrygden for sjømenn«.

annonse:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

En Kommentar

  1. Av